Aanpak & Tools

Onze aanpak

Een voorbeeld of uitwerking van een traject kan uitgelegd worden aan de hand van een stappen plan.

Toegesneden aanpak

In overleg met onze opdrachtgever stellen wij een op de situatie toegesneden aanpak op. Deze is praktisch, resultaatgericht en fact based. Altijd worden de inhoudelijke én veranderkundige aspecten afgedekt. Regievoering over een opdracht en effectief stakeholdermanagement zijn enkele van onze specialiteiten.

Afspraak is afspraak

Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers en wij laten ons graag door u aanspreken. Open communicatie houdt ons scherp en stelt alle betrokkenen in staat te leren. ‘Afspraak is afspraak’ hanteren wij als basisregel in ons streven gezamenlijk de juiste oplossing te vinden. Kennis en methoden dragen wij tijdens de opdracht zoveel mogelijk over.

Juiste keuzes

Met het kiezen van de gemakkelijkste optie helpen wij veelal niet. Daarom trachten wij altijd de juiste keuze te maken in plaats van de gemakkelijkste. Dat kan voor u en voor ons confronterend zijn. Maar als dit het uiteindelijke resultaat en daarmee u ten goede komt, dan gaan wij dat risico niet uit de weg.

Tools

Deze verschillende tools gebruiken we om het project te kunnen voltooien

5S

Is een middel om betrokkenen in een proces bewust te laten zijn van hun werkomgeving. Als een medewerker in staat is om zijn eigen werkplek opgeruimd te houden, dan leidt dit tot overzicht, rust en focus. Op de lange duur (en voor de organisatie in geheel) betekent dit een verhoging van de productiviteit. Men spendeert bijvoorbeeld minder tijd aan het zoeken van dingen, of raakt ook niets kwijt.

SMED

SMED staat voor Single Minute Exchange of Dies en is bedacht door de Japanse Shigeo Shingo, een industrieel engineer bij Toyota. De SMED methode streeft naar een snelle en efficiënte manier voor het omstellen van een productieproces. Omstellen is de verzameling activiteiten die nodig is voor het omschakelen van een actuele productieorder, naar een nieuwe productieorder.

Sturing en Verantwoording

Is een unieke methode die een directe relatie legt tussen het gewenste resultaat van de organisatie en het gedrag dat nodig is om dat resultaat te behalen. Uitgangspunt is dat we verspillingen elimineren zodat de productkwaliteit omhoog gaat en kosten omlaag.

Project Management

Projectmanagement: Projectmatig werken wint aan belang. Organisaties moeten namelijk wendbaarder zijn en zich snel kunnen aanpassen aan een steeds complexere wereld. De behoefte aan inzichten in het succesvol realiseren van projecten is dan ook groot. F.A.I.M. Consultancy helpt je in het begeleiden van dergelijke projecten.

Interim Management

Heeft uw onderneming nood aan extra ervaring en direct inzetbare expertise. F.A.I.M.Consultancy biedt een snelle en kwalitatieve oplossing op de korte of middellange termijn.

TPM

Total Productive Manufacturing  streeft naar productiviteitsverbetering in fabrieken. Total in TPM verwijst daarbij naar de participatie van iedereen. TPM vergroot met name de beschikbaarheid en de prestaties van een machinepark. Kleine multidisciplinaire teams verbeteren daartoe stapje-voor-stapje de Overall Equipement Effectiveness (OEE) van ‘hun’ machines. Voorheen verborgen verliezen zoals ongeplande stops, lange set-up tijden, en opbrengst- en kwaliteitsverliezen worden zichtbaar gemaakt en teruggedrongen.  F.A.I.M.Consultancy kan een ondersteuning bieden bij het implementeren van de verschillende TPM pilaren.

Voorbeeld van een traject kan zijn :

w

STAP 1

Project bespreking

STAP 5

Optimalisatie
d

STAP 2

Inventarisatie

STAP 6

Implementatie

STAP 3

Uitwerken voorstel

STAP 7

Overdracht
N

STAP 4

Test implementatie

STAP 8

Train de trainer

Contactgegevens

Paveljoenstraat 68
2400 Mol
België
+32 499 05 74 26
info@faimconsultancy.be

Contacteer ons